Fasülye

 
Kuru Fasulye (Sıra) 1 Kg

 
Kuru Fasulye (Sıra) 2.5 Kg

 
Kuru Fasulye (Sıra) 5 Kg

 
Kuru Fasulye (Sıra) 25 Kg

 
Dermason Kuru Fasulye 1 Kg

 
Dermason Kuru Fasulye 2.5 Kg

 
Dermason Kuru Fasulye 5 Kg

 
Dermason Kuru Fasulye 25 Kg